தமிழ் மொழி ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான விண்ணப்பம்

தேசிய மொழிக்கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்தேசிய ஒருமைப்பாடு, அரசகரும மொழிகள், சமூக மேம்பாடு மற்றும் இந்து சமய விவகார அமைச்சு தகைமைகள்:- 1. வயதெல்லை 18 தொடக்கம் 40 வயது வரை 2. க.பொ.த (சா/த) பரீட்சையில் தமிழ் மொழி உட்பட மூன்று பாடங்களில் திறமைச் சித்தியுடன் கணிதம் உட்பட 06 பாடங்களில் சித்தி […]

Spread the love
 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
  45
  Shares
 • 45
  Shares

Facebook Comments

லங்கா சதோச நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடம்

colourmedia

Spread the love45            45Shares45SharesFacebook Comments

Spread the love
 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
  45
  Shares
 • 45
  Shares

Facebook Comments

நீர் வழங்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்து அமைச்சில் பதவி வெற்றிடங்கள்

colourmedia

நீர் வழங்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்து அமைச்சில் பதவி வெற்றிடங்கள்! இன்றே விண்ணப்பியுங்கள்! விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 11.06.2018 வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை – 39 Spread the love45            45Shares45SharesFacebook Comments

Spread the love
 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
  45
  Shares
 • 45
  Shares

Facebook Comments

மத்திய மாகாண அரச தொழில்நுட்ப சேவையில் பதவி வெற்றிடம்

colourmedia

அரச துறையில் இணைய விரும்புவோர் இன்றே விண்ணப்பிக்கவும்! சம்பளம் – 57 550 ரூபாய்கள் விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :-01.06.2018 Spread the love45            45Shares45SharesFacebook Comments

Spread the love
 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
  45
  Shares
 • 45
  Shares

Facebook Comments

ஸ்ரீலங்கன் எயார் லைன்ஸ் விமானச் சேவையில் பதவி வெற்றிடம்

colourmedia

ஸ்ரீலங்கன் எயார் லைன்ஸ் விமானச் சேவையில் பதவி வெற்றிடம்! இன்றே விண்ணப்பியுங்கள்! விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 27.05.2018 பதவி – GROUP LEGAL AFFAIRS MANAGER   Spread the love45            45Shares45SharesFacebook Comments

Spread the love
 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
  45
  Shares
 • 45
  Shares

Facebook Comments

நீர் வழங்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்து அமைச்சில் பதவி வெற்றிடங்கள்

colourmedia

நீர் வழங்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்து அமைச்சில் பதவி வெற்றிடங்கள்! இன்றே விண்ணப்பியுங்கள்! விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 11.06.2018 வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை – 39 Spread the love45            45Shares45SharesFacebook Comments

Spread the love
 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
  45
  Shares
 • 45
  Shares

Facebook Comments

Subscribe US Now

error: Content is protected !!